Terug Belastingreglement

2022_GR_00206 - Addendum aan het reglement "Gemeentebelasting op tweede verblijven 2020-2025". Bijkomende vrijstellingsgrond voor aanslagjaar 2022. - Goedkeuring

2022_GR_00022 - Gemeentebelasting voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Limburg.net. 2021-2025 - aanpassingen - Goedkeuring

2022_GR_00024 - Reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de recyclageparken van Limburg.net - aanpassingen 2022 - Goedkeuring

2022_GR_00022 - Gemeentebelasting voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Limburg.net. 2021-2025 - aanpassingen - Goedkeuring

2022_GR_00024 - Reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de recyclageparken van Limburg.net - aanpassingen 2022 - Goedkeuring

1 tot 5 van 5 resultaten