Terug Retributiereglement

2022_GR_00209 - Retributiereglement in het kader van het (op)vangen van honden of zorgbehoevende katten in opdracht van de Politiezone Maasland of de stad Maaseik op het grondgebied van Maaseik - Goedkeuring

2022_GR_00210 - Retributiereglement voor de vernietiging van de lachgasflessen/-capsules in het kader van het oneigenlijk gebruik van lachgas - Goedkeuring

2022_GR_00215 - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein 2023-2025. - Goedkeuring

2022_GR_00220 - Aanpassing van het retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken - Goedkeuring

2021_GR_00091 - Vrijstelling retributie winterterrassen seizoen 2021-2022 - Goedkeuring

2021_GR_00091 - Vrijstelling retributie winterterrassen seizoen 2021-2022 - Goedkeuring

2021_GR_00034 - Retributiereglement voor de bestuurlijke inbeslagname en de stalling van voertuigen - Goedkeuring

1 tot 7 van 7 resultaten