Terug Andere

2023_BURG_00046 - Opheffing recreatieverbod Heerenlaakplas Maaseik - Goedkeuring

2023_BURG_00042 - Tijdelijk recreatieverbod plas Heerenlaak Maaseik - Goedkeuring

2023_BURG_00028 - Opheffing van Burgemeesterbesluit d.d. 9 juni 2023 over het maken van vuur in openlucht. - Goedkeuring

2023_GR_00099 - Reglement gemeentelijk administratieve sancties - Goedkeuring

2023_GR_00117 - Reglement tegel-/geveltuintje en bloembakken op openbaar domein - Goedkeuring

2023_BURG_00022 - Verbod tot het maken van vuur in openlucht met ingang van 9 juni 2023. - Goedkeuring

2023_GR_00016 - Voorjaarsactie - "Grabbel jij een winnend ei?" - Goedkeuring

2023_GR_00018 - Goedkeuring reglementen jaarlijkse Pinksterrommelmarkt op de Markt, Bleumerstraat en Bosstraat - Goedkeuring

2022_GR_00217 - Tarievenreglement recyclageparken Limburg.net - aanpassingen 2023 - Goedkeuring

2022_GR_00218 - Reglement betreffende het tarief voor het inzamelen van asbestafval aan huis via (platen)zakken, bigbags of via asbestcontainers - Goedkeuring

2022_GR_00219 - Eindejaarsactie Win Uw Shoppingbudget 2022-2023 - Goedkeuring

2022_GR_00194 - Reglement geschenkbon Stad Maaseik - Goedkeuring

2022_BURG_00019 - Opheffing recreatieverbod Heerenlaakplas Maaseik. - Goedkeuring

2022_GR_00026 - Reglement peter- meterschap onderhoud perken en plantsoenen - Goedkeuring

1 tot 14 van 14 resultaten