Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van het lokaal bestuur Maaseik.

Op deze pagina kan je de agenda en de notulen bekijken van de gemeenteraad en de OCMW-raad.

Ook vind je hier de reglementen, verordeningen en lijsten met besluiten genomen door diverse organen.

We werken met volgende afkortingen:

  • GR: Gemeenteraad
  • RVMW: Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad)
  • CBS: College van Burgemeester en Schepenen
  • VB: Vast Bureau
  • RVBIM: Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Infrastructuur Maaseik
  • RVBM: Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf.

De verslagen van de gemeenteraad van vóór 1 oktober 2021 vind je terug op www.maaseik.be/agenda-gemeenteraad.

Nog steeds niet gevonden wat je zoekt?

Enkel die informatie die vatbaar is voor openbaarmaking is beschikbaar.
Indien je het gewenste document niet terugvindt kan je dit steeds schriftelijk opvragen in het kader van openbaarheid van bestuur door een mail te sturen naar secretariaat@maaseik.be, of via een brief gericht aan Stad Maaseik, Lekkerstraat 10,  3680 Maaseik.

Klachten m.b.t. een beslissing?

Een klacht moet worden ingediend bij de toezichthoudende overheid binnen de dertig dagen nadat de beslissing is bekendgemaakt op de website.

Je kan een klacht digitaal indienen via een digitaal formulier of via aangetekende mail naar het volgende mailadres: binnenland@vlaanderen.be.

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Meer informatie vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Hulp nodig? Vragen?

Contacteer het secretariaat op 089/560 560  of secretariaat@maaseik.be